Účasť 2019 – Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia