Volebné obdobie 2018 – 2022

Orgány samosprávy

Štatutárnym orgánom, predstaviteľom  a najvyšším výkonným orgánom  mestskej             časti   je starostka.  Miestne   zastupiteľstvo   je   zastupiteľský   zbor   mestskej   časti  zložený   z  poslancov a   rozhoduje   o   základných   otázkach   života   mestskej   časti.  Starostka  aj  poslanci  sú  volení v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti
na štyri roky.

Volebné obdobie: 2018 – 2022:

Starostka mestskej časti:  Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

Miestne zastupiteľstvo: 13 poslancov zastupujúcich 2 volebné obvody

                                  Zoznam poslancov miestneho zastupiteľstva


Bc. Miroslav Belohorský – volebný obvod č. 2

Vek: 51 rokov
Funkcia:

– člen poslaneckého klubu Nezávislých
– člen komisie Sociálno zdravotnej
– člen komisie Výstavby,VP a ŽP
– člen komisie mládeže, kultúry, vzdelávania a športu
Kandidoval ako:

Nezávislý

Mgr. Bernard Berberich – volebný obvod č. 1

Vek:  54 rokov

Funkcia:
– zástupca starostky
– člen miestnej rady
– predseda poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero

Kandidoval za koalíciu:            

– Kresťanskodemokratické hnutie
– Sloboda a solidarita
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
– NOVA
– SME RODINA – Boris Kollár
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja


Ing. Norbert Borovský – volebný obvod č. 2

Vek:  59 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero
– člen miestnej rady
– predseda komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
Kandidoval za koalíciu:       
 
– Kresťanskodemokratické hnutie
– Sloboda a solidarita
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
– NOVA
– SME RODINA – Boris Kollár
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja


Zuzana Dlhá – volebný obvod č. 2

Vek:  43 rokov

Funkcia

– člen poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero
– člen finančnej komisie
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
Kandidovala za koalíciu:       
 
– Kresťanskodemokratické hnutie
– Sloboda a solidarita
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
– NOVA
– SME RODINA – Boris Kollár
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja


JUDr. Roman Frnčo – volebný obvod č. 1

Vek:  33 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero
– predseda komisie legislatívno – právnej
– člen finančnej komisie
Kandidoval za koalíciu:            

– Kresťanskodemokratické hnutie
– Sloboda a solidarita
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
– NOVA
– SME RODINA – Boris Kollár
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja


Mgr. Andrea Gajdošová – volebný obvod č. 2

Vek:  47 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu Nezávislých
– člen finančnej komisie
– predsedníčka komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
– člen sociálno – zdravotnej komisie

Kandidovala za:
Nezávislá


Mgr. Silvia Hricková – volebný obvod č. 2

Vek:  42 rokov

Funkcia:

– člen sociálno – zdravotnej komisie
– člen komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Kandidoval za:            

Nezávislá


MVDr. Mgr. Anna Jenčová – volebný obvod č. 2
capcara

Vek:  56 rokov

Funkcia:

– člen osobitnej komisie
– člen finančnej komisie
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
– člen komisie legislatívno – právnej

Kandidoval za :
Nezávislá


PhDr. Lucia Kleinová – volebný obvod č. 2

Vek: 51 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu Nezávislých
– predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Kandidovala za:
Nezávislá


MUDr. Renáta Lenártová, PhD. – volebný obvod č. 1

Vek:  50 rokov

Funkcia:

– člen osobitnej komisie
– člen komisie sociálno – zdravotnej

Kandidovala za :
– SMER – sociálna demokracia


Mgr. Martin Seman – volebný obvod č. 1

capcara

Vek:  38 rokov

Funkcia

– člen poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero
– člen finančnej komisie
– člen sociálno – zdravotnej komisie

Kandidoval za :
Nezávislá


PhDr. Róbert Schwarcz – volebný obvod č. 1

Vek:  45 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu Nezávislých
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Kandidoval za :
Nezávislý


Ing. Jozef Skonc – volebný obvod č. 2
skonc_

Vek:  49 rokov

Funkcia:

– člen poslaneckého klubu Nezávislých
– predseda finančnej komisie
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
– člen komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

Kandidoval za :
Nezávislý


Mgr. Pavol Slivka – volebný obvod č. 1

Vek:  27 rokov

Funkcia:

– predseda osobitnej komisie
– člen poslaneckého klubu s názvom Fungujúce jazero
– člen komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
– člen komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
Kandidoval za koalíciu:       
     
– Kresťanskodemokratické hnutie
– Sloboda a solidarita
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
– NOVA
– SME RODINA – Boris Kollár
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja

Kontakty na poslancov miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Nad jazerom 2018 – 2022

P.č.

Meno a priezvisko

e- mail

1


      Mgr. Bernard Berberich

  berberich.bernard@gmail.com
bernard.berberich@jazerokosice.sk

2


        Ing. Norbert Borovský
     norbert_borovsky@hotmail.com

3


Zuzana Dlhá
      zuzka.dlha@gmail.com

4

JUDr. Roman Frnčo

      roman.frnco@gmail.com
                  0905 650 150

5

Mgr. Andrea Gajdošová

  anduskagajdy@gmail.com

6

Mgr. Silvia Hricková

silviahrickova.ke@gmail.com

7


MVDr. Mgr. Anna Jenčová

annajencova.111@gmail.com

8

Miroslav Belohorský

      miroslavbelohorsky@gmail.com

9


     MUDr.  Renáta Lenártová, PhD.

renata.lenartova@jazerokosice.sk

10

PhDr. Róbert Schwarcz

robert.schwarcz@jazerokosice.sk

11

Mgr. Martin Seman

martin.seman@kosice.sk

12

Ing. Jozef Skonc

jozef.skonc@jazerokosice.sk

13

Mgr. Pavol Slivka

slivkapali@gmail.com

Zmena veľkosti písma