«

»

nov 15

Inkluzívne ihrisko Natálka

Pred niekoľkými mesiacmi padla od mamky malej Natálky otázka: „ Prečo nemáme na sídlisku ihrisko aj pre handicapované deti?“ a takmer okamžite sa začalo pracovať na tom, aby sme aj týmto deťom dopriali zážitok z hry priamo v prírode. Na projekt bolo vyčlenených 55. 000 €, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo jednohlasne.

Máme veľkú radosť, že sme dnes, za účasti starostky Lenky Kovačevičovej, poslancov miestneho zastupiteľstva a hlavne našich najmenších, mohli toto už dokončené ihrisko slávnostne otvoriť a odovzdať ho deťom. Nemohla chýbať ani malá Natálka, ktorej radosť môžete vidieť aj na fotografiách z podujatia.

Na ihrisku je odpružený špeciálny povrch a 6 hracích prvkov. Veľká vežová zostava s edukatívnymi prvkami a nájazdovými rampami, inkluzívna hojdačka, počítadlo, kresliaca tabuľka a piškvorky, telefóny, prehadzovadlo i inkluzívny kolotoč.

Želáme vám, milé deti, veľa krásnych chvíľ na tomto ihrisku.

Lokalita: Zadná časť bloku Ladožská 7-16

viac foto: www.facebook.com/nadjazerom