«

»

jan 19

Oslobodenie Košíc

Tradičným pietnym aktom si dnes Košičania na Námestí osloboditeľov pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Košice.
Na znak úcty a vďaky za mestskú časť Košice – Nad jazerom položila veniec padlým vojakom starostka Lenka Kovačevičová.

Oslobodenie Košíc bolo prvým významným medzníkom ukončenia druhej svetovej vojny z pohľadu Slovenska i bývalého Československa a patrí medzi najvýznamnejšie historické udalosti v dejinách nášho mesta.
Košice boli prvým veľkým oslobodeným mestom na území bývalého Československa, vďaka čomu sa stali nakrátko dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií a boli „hlavným mestom“ republiky až do oslobodenia Prahy.
V skorých ranných hodinách 19. januára 1945 vstúpili do mesta vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod velením generála Ivana Petrova a obyvatelia Košíc sa tak mohli po niekoľkoročnýchútrapách vojny opäť slobodne nadýchnuť. Boje v Košiciach a ich okolí si vyžiadali životy troch tisícok sovietskych vojakov a dôstojníkov.
Česť ich pamiatke.

Zmena veľkosti písma