«

»

jan 19

Dážď priniesol okrem potrebnej vlahy aj nepríjemnosti.

Pri zhoršenom počasí a prívalových dažďoch sa na cestách hromadí voda, ktorá nemá ako odtekať. Následne sa  vytvárajú mláky, ktoré zaplavujú cesty a chodníky. Takéto situácie potom komplikujú každodenný život obyvateľom na sídlisku Nad jazerom. Kanalizácia nestíha a návaly vody tak z ciest vytvárajú jazerá.

Mesto Košice zabezpečuje údržbu a čistenie dažďových vpustov. V prípade prívalových dažďov dochádza k splavovaniu nečistôt z komunikácií, priľahlých nespevnených plôch a svahov, čo má za príčinu opätovné zanesenie. Zároveň dochádza k zahlteniu potrubia vodou.
Na mnohých úsekoch je však stav kanalizácie veľmi zlý, často je kanalizácia prepadnutá, de facto nefunkčná. Pomôže iba jej rekonštrukcia.

Mestská časť Košice – Nad jazerom monitoruje tieto problémové miesta a zašle urgenciu mestu. Ako príklad uvádzame uličné vpuste na Ladožskej ulici, ktoré už do harmonogramu čistenia a monitoringu podzemného vedenia boli zaradené s termínom do konca januára 2023.

Pomôcť môžete i vy. Upozornite na kritický úsek priamo na:

Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia

t. č. : +421 55/6419 943, +421 905 671 291

Email: radoslav.mikulajcik@kosice.sk

Zmena veľkosti písma