«

»

nov 16

Pomoc pre ukrajinské rodiny.

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.).

Bližšie info: https://help.unhcr.org/slovakia/sk/cash-assistance/https://help.unhcr.org/slovakia/sk/cash-assistance/

Koniec termínu na registráciu na jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb – do 18. novembra pre tých, ktorí prišli nedávno na Slovensko  a do 23. novembra pre tých, ktorí už sú uvedení v databáze UNHCR, ale potrebujú aktualizovať svoje údaje.

S odkazom na § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento finančný príspevok na účely pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje za príjem.

Zmena veľkosti písma