«

»

nov 15

Ako postupuje Slanecká?

Na rekonštrukcii Slaneckej cesty sú viditeľné posuny v realizácii a sú viditeľné aj pre nás, laikov. Napredovanie podľa plánu očakáva netrpezlivo každý z nás a veríme, že po zime už budeme jazdiť po prvej polovici zrekonštruovanej cesty.

Opäť prinášame harmonogram prác projektu na časové obdobie od 14. 11. do 20. 11. 2022.
V strede týždňa sa podľa plánu má vykonávať búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland. Ďalší postup prác v prehľade:

PONDELOK – UTOROK – skúšky únosnosti na spätnom zásype jednotlivých sietí a preložka vodovodu na Važeckej ulici

PONDELOK – ŠTVRTOK – izolačné nátery chráničiek

PONDELOK – PIATOK – odkop zeminy na výmene podložia, úprava podložia v križovatke Lubina, ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK, preložka vedení Slovak Telekom, preložka optických káblov SWAN

PONDELOK – SOBOTA – budovanie cestnej kanalizácie, výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia

PONDELOK – NEDEĽA – výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí, pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy, výkop a montáž drenáže, napojenie drenáže do uličných vpustí

UTOROK – STREDA – preložka nízkonapäťového vedenia, obetónovanie chráničiek

STREDA – PIATOK – búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland

ŠTVRTOK – NEDEĽA – záporové paženie pre budovanie nového mosta cez Myslavský potok

Zdroj: Mesto Košice, Foto: M. Vacula

Zmena veľkosti písma