«

»

sep 19

Denne v teréne.

Vedeli ste, že hlavné heslo oddelenia výstavby je „Čistota  a poriadok“ ?

Oddelenie sa okrem investičných aktivít venuje aj tejto činnosti. “ Čistota“, ako ju pracovníci volajú, sa robí na sídlisku pravidelne, už roky, 3 dni v týždni.

Upratujeme aj dvory obchodných stredísk, ktoré má mestská časť v správe, pomáhame s čistotou na zastávok (aj ked v zmysle Štatútu je to úloha mesta Košice).…na to nám pribudol aj vozík a kuka nádoba. Snažíme sa byť všade, kde sa vyskytne neporiadok, ktorý robí zopár neprispôsobivých či ľahostajných občanov.

Zmena veľkosti písma