«

»

sep 15

Sedembolestná Panna Mária patrónkou Slovenska.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávia katolíci na Slovensku a vo svete 15. septembra. Tento deň je v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja a Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

V liturgickom kalendári je sviatok Sedembolestnej Panny Márie zaznamenaný ako záväzná spomienka, len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť.

Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

Zmena veľkosti písma