«

»

sep 09

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým darcom.

Na dnešnú Jazerskú kvapku krvi i napriek poriadnemu lejaku, prišlo darcov ako maku.
Od skorého rána až do 11. hodiny prišlo darovať krv 53 ľudí.
Po vstupných zdravotných testoch si 19 z nich musí doplniť železo v krvi, aby na ďalšej „kvapke“ mohli krv darovať úspešne.
Celkovo darovalo krv 34 darcov, z toho 9 prvodarcov, medzi ktorých sa zaradila aj starostka Lenka Kovačevičová.
Každý darca si odniesol darček od mestskej časti a od zdravotných poisťovní, no najkrajším darom je pocit, že niekomu v núdzi pomohli.

Zmena veľkosti písma