«

»

jún 24

Dôležitý oznam.

Dňa 28. 06. 2022 (v utorok) od 6.00 – 19.00 hod, bude z dôvodu eliminácie siníc a zlepšenia kvality vody v jazere Mestskej časti Košice – Nad jazerom zakázané kúpanie, rybolov a vstup do areálu prírodného plážového kúpaliska.
V uvedený deň dôjde k aplikácií prípravku PAX LR na vodnej hladine, pričom pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov je pri pohybe plavidiel a nákladnej dopravy nevyhnutné v uvedený deň rešpektovať zákaz kúpania, rybolovu a vstupu do areálu kúpaliska.

Zmena veľkosti písma