«

»

máj 24

Jazerská jazda zručnosti.

Rýchlosť, adrenalín, dobrý postreh a boj o čas, to boli hlavné znaky Jazdy zručnosti, ktorú na parkovisku pri splave na Jenisejskej ulici pripravila mestská časť spolu s organizáciou PD Autosport Košice. Aké poradie si účastník vybojuje, záviselo od toho, ako dodržal povinné kritériá – vypnutý motor pred začiatkom jazdy, úspešné zvládnutie jazdy medzi kuželkami, rýchlosť bez trestných bodov, zatvorenie dverí po skončení jazdy a dobehnutie do cieľa. Zasúťažiť si prišlo 28 vodičov. Medzi nimi bolo aj osem žien. Z nich trať najrýchlejšie zvládla Jaroslava Ružinská. Najurputnejší súboj zvádzali muži, z ktorých niektorí počas dvoch kôl dali autám i pneumatikám riadne zabrať. Všetky jazdy boli efektné a divákom, ktorí sa pristavovali a pozerali, sa páčili. Najrýchlejší bol a prvé miesto si vyjazdil František Monka, z juniorov mal najlepší čas Maxim Putnocký Súťaž navštívila aj starostka Lenka Kovačevičová, ktorá odovzdala ceny najúspešnejším vodičom.

Zmena veľkosti písma