«

»

máj 16

Slávnostné uvítanie detí do života.

Milí rodičia,
dovoľte, aby sme vás pozvali na slávnostné podujatie Uvítanie novorodencov do života. Deti narodené od 1. 1. 2022, s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, prijmeme za nových občanov na slávnostnom podujatí, na ktorom starostka Lenka Kovačevičová odovzdá rodičom pamätný list a dieťa bude zapísané do kroniky mestskej časti. Ceremoniál je spojený s krátkym kultúrnym programom. Slávnostné podujatie bude organizované 10. 6. 2022 o 10.00 hod. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v Kultúrnom stredisku Jazero, Spišské námestie 1, 04012 Košice alebo telefonicky: 055 / 302 77 36 alebo mailom: deti@jazerokosice.sk

Zmena veľkosti písma