«

»

máj 09

Slávnostné oceňovanie pedagógov.

Mestská časť Košice – Nad jazerom aj tento rok ocenila pedagógov, ktorí robia učiteľskému povolaniu to najlepšie meno. V mestskej časti máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí náš obdiv, úcta a vďaka. Pedagógovia sa angažujú pri tvorbe metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú na školách rôzne projekty, absolvujú stáže a naberajú stále nové skúsenosti. Týmto spôsobom chceme poďakovať tým, ktorí sú svojou svedomitou prácou príkladom pre nás, ostatných. Z rúk starostky Lenky Kovačevičovej si ocenenie prevzali:
Bc.Andrea Hurná, Viera Kušnírová, Viera Pytelová, Mária Chomová, Ing. Mária Glovová, PaedDr. Gabriela Kulhová, Mgr. Nora Nigutová, Anna Špačková, Darina Zimovčáková, Mgr. Mária Badlíková, Mgr. Hana Laktičová, RNDr. Darina Badáňová, Zuzana Pribulová, Janka Berdisová, Mgr. Jana Medvecová, Ľubica Nagyová, Mgr. Ivana Bujňáková a Mgr. Viktor Kvoriak.
Poďakovať sa za neúnavnú a záslužnú prácu pedagógom prišli aj poslanci MČ a členovia komisií: Renáta Lenártová, Anna Jenčová, Silvia Hricková, Lucia Kleinová, Martin Seman, Bernard Berberich a Jozef Skonc.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Zmena veľkosti písma