«

»

máj 02

Hlasujte za víťazný návrh maskota.

Priatelia, súťaž o maskota mestskej časti Košice – Nad jazerom sa blíži do finále.
Do prvého kola ste nám zaslali celkovo 38 krásnych návrhov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať iba tri návrhy, ktoré postúpili do verejného hlasovania. Všetky obrázky sme predstavili aj starostke Lenke Kovačevičovej, ktorá ešte vybrala ďalšie 3 obrázky. Hlasovať sa bude teda za 6 návrhov. Víťazný návrh dáme ušiť a bude reprezentovať MČ na podujatiach. Celé hlasovanie nájdete na Facebooku mestskej časti https://www.facebook.com/nadjazerom

Zmena veľkosti písma