«

»

apr 19

Pozvánka na brigádu a sadenie stromčekov.

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla.
Je to deň, kedy sa môžeme dozvedieť a diskutovať o otázkach životného prostredia a o spôsoboch, ako môžeme spoločne pracovať na záchrane našej Zeme pre ďalšie generácie.
Veľa ľudí si možno položí otázku „Čo môžem urobiť JA pre Zem? „
Urobme spoločne aspoň dve veci:
1. Zasaďme stromy – Stromy pomáhajú stabilizovať pôdu a znížiť spotrebu energie lámaním zimných vetrov. Poskytujú tieň v lete, sú prístreším pre vtáky a zvieratá. Zlepšujú kvalitu ovzdušia a znižujú množstvo skleníkových plynov, produkujú kyslík.
2. Upratajme svoje okolie, cestu, chodník alebo ihrisko a uvidíme, koľko dokážeme zhromaždiť odpadu a recyklovateľného materiálu.
Pri príležitosti Dňa Zeme vás pozývame na sídliskovú brigádu spojenú s výsadbou stromov života v sobotu, 23. apríla 2022, od 8.00 hodiny.
Stretneme sa pred miestnym úradom, Poludníková 7.
Zabezpečené sú: občerstvenie, rukavice, hrable a vrecia. Tešíme sa na všetkých, ktorým nie je sídlisko ľahostajné.
Partnerom podujatia je spol. Kosit a. s., ktorá poskytla mestskej časti bezodplatne veľkokapacitný kontajner, ekologické zneškodnenie odpadu, bezplatnú prepravu, ochranné rukavice, vrecia, služby a vecné dary ako technické zabezpečenie akcie „Jarné upratovanie“.
Zmena veľkosti písma