«

»

apr 15

Želáme krásnu Veľkú noc.

Milí Jazerčania, veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa prírody okolo nás. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami.
Dovoľte, aby sme vám v mene starostky Lenky Kovačevičovej i celého kolektívu pracovníkov Miestneho úradu zaželali, aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.
Zmena veľkosti písma