«

»

apr 13

Oheň. Dobrý sluha, zlý pán.

Vzhľadom k príchodu teplých, jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

IMG

Zmena veľkosti písma