«

»

jan 20

19.JANUÁR – VÝROČIE OSLOBODENIA KOŠÍC

Včera sa starostka mestskej časti Košice – Nad jazerom Lenka Kovačevičová spolu s Košičanmi a s predstaviteľmi Mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, starostami zúčastnila pietneho aktu na Námestí osloboditeľov a spoločne si pripomenuli 77.výročie oslobodenia nášho mesta.
V piatok 19. januára 1945 mesto oslobodil 4. ukrajinský front Červenej armády pod velením armádneho generála Ivana Jefimoviča Petrova, po ktorom potom dlhé obdobie, až do roku 1990, boli pomenované dnešná Mlynská ulica aj priľahlý Mestský park, v ktorom dodnes stojí busta generála Petrova.

S oslobodením mesta nastalo aj faktické začlenenie Košíc do obnovenej Československej republiky, ktorej teritoriálna celistvosť bola narušená Mníchovskou dohodou (z 30. septembra 1938) a Viedenskou arbitrážou (z 2. novembra 1938), po ktorej mesto pripadlo Maďarsku.
Košice boli prvé veľké oslobodené mesto na území bývalého Československa, vďaka čomu sa stali nakrátko dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií.
„Prezident Edvard Beneš sídlil v Jakabovom paláci a priestory bývalého Župného domu – v súčasnosti Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici – sa stali dejiskom rokovania prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Na jej zasadnutí bol prijatý Košický vládny program, ktorý slávnostne vyhlásili 5.apríla 1945. Obsah programu nadlho vytýčil politické smerovanie obnoveného Československa.
Zmena veľkosti písma