«

»

jan 17

HĽADÁTE CESTU, AKO POSTUPOVAŤ ?

Poslanci sa podujali pomôcť, ak vás niekde „tlačí päta“.
Život je niekedy ako na hojdačke. Raz sme hore a potom zase dole. Aj situácie, ktoré vie priniesť, by občas nevymyslel ani ten najlepší rozprávkar či autor napínavých detektívok. Čo robiť, kam sa obrátiť s prosbou o radu, ak sa dostaneme do na pohľad neriešiteľnej situácie?
Trojica poslancov nášho miestneho zastupiteľstva – Roman Frnčo, Silvia Hricková, Anna Jenčová – sa rozhodla, že sa vás z vášho problému pokúsia vyviesť a poradiť, ako postupovať, prípadne, ako mu predísť. Neponúkajú právnu poradňu v pravom slova zmysle plnú paragrafov a citácií zákonov, ale len „smerovku“ – čo a ako asi robiť.

Pokiaľ máte aj vy problém, s ktorým si neviete rady, pokojne ho napíšte a v zalepenej obálke doručte na Miestny úrad MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková ulica č. 7, 040 12 Košice.
Na obálke uveďte: Rubrika: Pomoc od poslancov.
V odpovediach uverejnených v občasníku Jazerčan meno a priezvisko pisateľa (žiadateľa o radu) nebude, anonymitu poslanci plne zachovajú.
Zmena veľkosti písma