«

»

jan 06

6.JANUÁR – ZJAVENIE PÁNA (TRAJA KRÁLI) I PRAVOSLÁVNE VIANOCE

Jeden z najstarších kresťanských sviatkov sa slávi dnes, 6.januára. Sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa tiež nazýva sviatok Troch kráľov, sa slávi už od 3.storočia.
V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň sviatkom, ktorý pripomína príbeh o troch mudrcoch z Východu, ktorých svetlo betlehemskej hviezdy priviedlo do Betlehema pokloniť sa novonarodenému Ježišovi. Traja králi, ktorých mená sú Gašpar, Melichar a Baltazár, priniesli Ježiškovi svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Traja králi sú tradičnými postavami betlehemov, ale aj témou vianočných a trojkráľových hier a príbehov.

Počas tohto sviatku je tradičným posvätenie domov. Kňazi v tento deň obchádzali domy a požehnávali príbytky kropením svätenou vodou, okadili ich kadidlom a v hornej časti dverí napísali kriedou aktuálny rok a spojenie písmen C, M, B – skratku latinského Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech požehná náš príbytok. Táto tradícia sa na mnohých miestach, najmä na vidieku, zachovala dodnes.
V juliánskom kalendári, podľa ktorého sa riadia pravoslávni veriaci, sa dnes začínajú sláviť Vianoce. Sú to sviatky radosti, lásky a porozumenia. Pravoslávne Vianoce, trvajúce od 6. do 9. januára, oslavuje aj okolo 80-tisíc veriacich na Slovensku. Sviatok Narodenia (Roždestva) je po Svätom vzkriesení (Pasche), pre pravoslávnych kresťanov druhý najväčší sviatok cirkevného roka. Predchádza mu dlhý 40-dňový pôst. Nový rok privítajú pravoslávni až 14. januára.
Zdroj : Wikipedia
Zmena veľkosti písma