«

»

jan 05

OPATRENIA PLATNÉ OD 10.JANUÁRA

Od pondelka 10.1. už neplatí zákaz vychádzania
– V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách.
Od pondelka sa otvárajú základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné už od prvého ročníka základných škôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali 2-krát týždenne.
Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom, ktorý upravuje režim v triedach pri výskyte pozitívnych prípadov v triedach a školách.

Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa bude, tak ako doteraz, riadiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR.
Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ.
Neesenciálne obchody, služby a reštaurácie budú otvorené len pre osoby plne zaočkované, alebo ak za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie Covid-19.
V rovnakom režime OP ako doteraz budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovať hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby.
Naďalej ostáva v platnosti režim OTP v rýchlikoch, IC vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.
Aj po 9. januári 2022 ostáva v platnosti núdzový stav, ktorý na 90 dní vyhlásila vláda SR.
Od pondelka sa neruší zákaz zhromažďovania nad 6 osôb, okrem členov spoločnej domácnosti.
 
Bližšie informácie nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na : https://korona.gov.sk
 
Zdroj : Ministerstvo zdravotníctva SR

Zmena veľkosti písma