«

»

nov 25

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2021

Všetkých priaznivcov arteterapie pozýva PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. Košice a Centrum duševného zdravia FACILITAS, n.o. na stretnutie, zdieľanie odborných vedomostí i praktických skúseností a inšpirovanie sa navzájom.
Vítaní sú: psychológovia, psychoterapeuti, socioterapeuti, sociálni pracovníci, sestry, praktické sestry, zdravotnícki pracovníci, pedagogickí pracovníci, špeciálni pedagógovia, študenti odborov psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, ošetrovateľstvo a iných pomáhajúcich profesií. Zástupcovia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti ako aj ostatných inštitúcií, ktoré sa tejto téme venujú na odbornej úrovni.
Termín konania : 3.12.2021 – 4.12.2021 Online platforma ZOOM
Prihlásiť sa je potrebné do 1.12.2021 elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú nájdete na stránke : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010333361416
Zdroj : Facilitas, n.o.
Zmena veľkosti písma