«

»

nov 17

17.NOVEMBER- DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

 
Práve dnes si pripomíname veľmi významné udalosti z roku 1989 vo vtedajšom Československu.
Nežná revolúcia a jej nekrvavé udalosti prispeli k odstráneniu komunistického režimu v Československu a národy vtedajšej Československej socialistickej republiky, ako aj národy v strednej a východnej Európe zmenili smerovanie k slobodnej a demokratickej spoločnosti, k obnoveniu ľudských práv a slobode vo vierovyznaní.
Od roku 2001 je 17.november štátnym sviatkom.
Zároveň je dnešok aj Medzinárodným dňom študentstva, nakoľko práve študenti boli iniciátormi revolúcie, ku ktorým sa pridali najprv herci a postupne aj ostatní obyvatelia vtedajšej republiky.
Zmena veľkosti písma