«

»

okt 13

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Vážení Jazerčania, od 14. do 21.októbra 2021 budú v Mestskej časti Košice – Nad jazerom umiestnené veľkokapacitné kontajnery spoločnosti KOSIT a.s.
Kde ich nájdete ?
  • Bukovecká 7
  • Amurská 9
  • Jenisejská 55
  • Ladožská 9
  • Poludníková 4
  • Ždiarska 19
  • Stálicova 14
  • Talinská 11
Váš nadrozmerný odpad, vás prosíme, nedávajte ku klasickým kontajnerom, ale do 21.októbra využite práve tieto veľkokapacitné kontajnery na vyššie uvedených adresách.
Pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, alebo iný nebezpečný odpad (farby, oleje a podobné materiály) do kontajnerov nepatrí.
Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu stanovištia veľkokapacitného kontajneru s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.
Zdroj: KOSIT a.s.
Zmena veľkosti písma