«

»

sep 17

AKÉ OPATRENIA BUDÚ PLATNÉ V JEDNOTLIVÝCH OKRESOCH OD PONDELKA 20.SEPTEMBRA ?

 Košice – mesto aj Košice – okolie budú od pondelka 20.septembra v červenej fáze. Ako vyzerajú ostatné okresy a čo je potrebné dodržiavať?
– V zelenej fáze už len štyri okresy. V oranžovej farbe ich bude 44, v červenej 27 a tri okresy budú podľa COVID automatu v bordovej farbe.
Okres Bardejov prešiel do bordovej fázy od piatka 17. 9. 2021.
Aktualizáciu mapy okresov schválila vláda SR.
Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

V bordovej fáze sú okresy:
Od piatka 17. septembra: okres Bardejov
Od pondelka 20. septembra: okresy Krupina, Rožňava, Skalica
V červenej fáze sú okresy:
Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Levoča, Martin, Poprad, Prešov, Revúca, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina, Zvolen
V oranžovej fáze sú okresy:
Banská Bystrica, Bratislava I.-V., Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Šaľa, Senec, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce,
V zelenej fáze sú okresy:
Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok, Poltár,
 • RÚŠKA
Zelené, oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.
Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.
Bordové okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 237.
 • NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.
Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.
 • PREVÁDZKY A PODUJATIA
Prevádzky a organizátori hromadných podujatí si môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:
Základ: Prístup pre všetky osoby
OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z
– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:
– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
Ak prevádzkovateľ funguje v režime “základ” v bordových okresoch, musí v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 zaviesť tzv. seniorské hodiny – teda umožniť vstup iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP.
Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.
 • HROMADNÉ PODUJATIA
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie – exteriér max 100 osôb, státie – interiér max 50 osôb, sedenie – exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
Základ: max. 10 osôb
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb
Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 • ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: maximálne 100 osôb
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
Základ: maximálne 50 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
Základ: 10 osôb na sektor
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 osôb na sektor
Základ: 6 osôb na sektor
Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.
 • KULTÚRNE PODUJATIA:
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
Základ: nesmú sa konať
Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk
 • BOHOSLUŽBY
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.
ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: státie – exteriér max. 100 osôb, státie – interiér max. 50 osôb; sedenie – exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
 • OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb
 • SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Zelené okresy:
Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
Základ: nesmú sa konať
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
Základ: nesmú sa konať
Červené okresy:
Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
Základ: nesmú sa konať
Bordové okresy:
Zaočkovaní: max. 20 osôb
OTP: nesmú sa konať
Základ: nesmú sa konať
 • TAXISLUŽBY
Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade – vrátane vodiča
Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade – vrátane vodiča; po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).
 • UMELÉ KÚPALISKÁ
Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: najviac 50 % kapacity
Základ: najviac 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity
OTP: 25 % kapacity
Základ: zakázané
Bordové okresy:
Zaočkovaní: 25 % kapacity
OTP: najviac 10 osôb
Základ: zakázané
Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.
 • VLEKY A LANOVKY
Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.
Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení
OTP: bez kapacitných obmedzení
Základ: kabínkové lanovky zakázané
Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity
OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: kabínkové lanovky zakázané
 • OBCHODNÉ DOMY
Zelené okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
 • HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
Zelené okresy: ubytovanie bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
Základ: ubytovanie zakázané
Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
Základ: ubytovanie zakázané
 • REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre
OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz
Bordové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.
 • FITNESS CENTRÁ
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
Základ: najviac 25 osôb
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
Základ: najviac 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
Základ: zakázané
Bordové okresy:
Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: zakázané
Základ: zakázané
 • MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Červené okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2
Bordové okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Základ: zakázané
 • WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
Základ: nesmie sa používať
Červené okresy:
Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
Základ: nesmie sa používať
Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.
Zdroj : Úrad verejného zdravotníctva SR️
Zmena veľkosti písma