«

»

sep 15

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Vážení občania, od 16. do 23.septembra 2021 nájdete v našej Mestskej časti Košice – Nad jazerom veľkokapacitné kontajnery spoločnosti KOSIT a.s.
  • Váš nadrozmerný odpad môžete vyhodiť do kontajnerov na týchto miestach :
Čiernomorská 3
Irkutská 7
Čingovská 3
Polárna 16
Rovníková 9
Námestie Kozmonautov 6
Galaktická 3
Čechovová 30

Prosíme vás, aby ste váš nadrozmerný odpad nedávali ku klasickým kontajnerom, ale využili ste do 23.septembra práve tieto veľkokapacitné kontajnery.
  • Čo do kontajnerov nepatrí ? Pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, alebo iný nebezpečný odpad (farby, oleje a podobné materiály).
Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu stanovištia veľkokapacitného kontajneru s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.
Zdroj: KOSIT a.s.
Zmena veľkosti písma