«

»

júl 19

COVID – 19: Rozdelenie okresov

Od 19. júla 2021 je na základe COVID AUTOMAT celé Slovensko v zelenej farbe (stupeň monitoring).
Stupeň monitoring znamená: Rúško / respirátor FFP2 Povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri

Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia

Hromadné podujatia: Na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 % do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 osôb v interiéri. Obmedzenia podľa plochy priestoru.

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia (HP) v prevádzkach verejného stravovania: Kapacita podľa podmienok pre HP resp. podľa príslušného semaforu.

Konzumácia alkoholu na verejnosti: Bez obmedzenia.

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.): Povolený.
Bohoslužby, duchovná a pastoračná služba: Na státie max 50 % kapacity, na sedenie
v interiéri aj exteriéri 75 % do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 osôb v interiéri. Podľa semaforu pre cirkvi (duchovnú a pastoračnú službu).

Návštevy v nemocniciach, v ZSS, väznice a iné pobytové zariadenia: Bez obmedzenia.

Športové súťaže: Súťaže podľa športového semaforu a pre divákov podľa HP.

Tréningy športových klubov: Športovať je možné vnútri aj vonku s obmedzeniami.

Lanové dráhy: Podľa príslušného semaforu. Hygienické opatrenia.

Fitnes Max.. 50 osôb alebo min. 15 m2 / osobu

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): Max. 50 % kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 1 000.

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Bez obmedzenia.

Obchody, služby a nákupné centrá: Hygienické opatrenia.

Múzeá, galérie a výstavné siene: Bez obmedzenia.

Firmy/ podniky a organizácie: Bez obmedzenia.

Ubytovacie zariadenia: Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie.

Taxi: Rúško, pravidelné vetranie.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zmena veľkosti písma