«

»

júl 13

Zábavná aktivita pre deti i dospelých

Pohybom si ma nájdi

Klub orientačného behu ATU Košice plánuje na prázdninové obdobie pripraviť na našom sídlisku – v okolí jazera – pohybovo-zábavnú aktivitu pod názvom „Pohybom si ma nájdi.“ (http://web.tuke.sk/obeh/Letak_PohybomSiMaNajdiv3.pdf)

Ide o individuálnu akciu, pri ktorej účastník, prípadne príslušníci rodiny, vyhľadajú podľa mapy kontrolné stanovištia v okolí jazera. Organizátor predpokladá, že v priebehu prázdnin túto aktivitu absolvuje individuálne, alebo v malých skupinkách (rodiny, kamaráti), asi 100-200 osôb. Pre nich bude na sídlisku rozmiestnených 14 označení kontrolných stanovíšť. (Kontrolné stanovište je „valček“ o rozmere cca 10 x 10 cm – viď príloha). V prílohe je tiež mapa s kontrolnými stanovišťami. Hľadajte a zabavte sa pohybom.

Link na fb stránku je:  https://www.facebook.com/pohybomsimanajdi

Zmena veľkosti písma