«

»

júl 10

UPOZORNENIE

Prosíme návštevníkov aby pri prechode lesoparkom a Rekreačnou lokalitou Jazero, alebo rekreácii na tomto území, venovali zvýšenú pozornosť okoliu. Nočná búrka po sebe zanechala vyvrátené a polámané stromy a množstvo konárov. Oddelenie výstavby a investičných činností mestskej časti a hasiči na odstraňovaní následkov búrky pracujú.

Žiadame obyvateľov, aby počas svojho pobytu v týchto častiach sídliska rešpektovali uzávery ohraničené páskou z dôvodu bezpečnosti a nevstupovali tam.

Zdroj: www.tvkosice.sk a archív mestskej časti

Zmena veľkosti písma