«

»

jún 11

OZNAM – PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA TEPLEJ VODY

Tepláreň Košice, a. s. realizuje v termíne 15.06.- 16.06.2021 celosystémovú odstávku teplej vody.
  • Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú tepelnú sieť.
  • Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.
  • Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období.
  • Snahou spoločnosti TEKO, a.s. je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv.
  • Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. čísle : +421 55 619 2444             alebo  +421 55 674 1749.
Zmena veľkosti písma