«

»

jún 10

DOSČÍTANIE OBYVATEĽOV DO 13.JÚNA – POSLEDNÁ MOŽNOSŤ SČÍTAŤ SA

PRE DOSČÍTANIE BUDE TENTO VÍKEND  KONTAKTNÉ MIESTO NA MIESTNOM ÚRADE OTVORENÉ

  • Už len do nedele 13.júna sa môžete sčítať. Splňte si svoju zákonnú povinnosť.
  • Čo nám sčítanie môže priniesť?
  • Sčítanie je dôležitý zdroj informácií pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť. Výsledky sčítania slúžia ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu , pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, siete školských a zdravotníckych zariadení, oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk.

Aktuálne je sčítaných 86,51 % čo je 20 733 obyvateľov.

Pomôžeme vám pri sčítaní.

  • Štvrtok 8:00 – 14:30
  • Piatok   8:00 – 12:00

Tento už posledný víkend sa môžete sčítať aj na kontaktnom mieste zriadenom na miestnom úrade :

  • Sobota a nedeľa 8:00 – 16:00

K dispozícii budú aj mobilní asistenti, ktorí vás sčítajú u vás doma.

Ak potrebujete ďalšie informácie, volajte na : 055/3027724, 055/3027714 .

Zmena veľkosti písma