«

»

jún 09

OPRAVY, ÚPRAVY, SKRÁŠLENIE

Pracovníci miestneho úradu pokračujú v skrášľovaní i úpravách v sídlisku.

  • Ešte pred slnečným víkendom opravili a spustili sprchu aj pitník v Rekreačnej lokalite Jazero pre relaxujúcich.
  • Pribudli nové lavičky a doplnili piesok aj na ďalších športoviskách.
  • Pokračujú prípravné práce na detskom ihrisku Žihadielko.
  • Po pravidelných kontrolách detských ihrísk pracovníci riešia opravy jednotlivých prvkov, údržbu aj opravu oplotenia.
  • Pokračujú aj odbery a laboratórne skúšky vody z jazera.

Zmena veľkosti písma