«

»

máj 08

AKO TO BUDE OD 10.5.2021 – pravidlá, zmeny, uvoľňovanie

🟢 Košice I.-IV.a Košice-okolie budú od pondelka 10. mája 2021 patriť do 1. stupňa varovania
 
👉👉 Pravidlá pre testovanie od 10.5.2021
V pravidlách preukazovania sa negatívnym testom, okrem spomínaných zmien, zostáva všetko „po starom“.
To znamená, že v bordových okresoch (v III. stupni varovania) na viaceré aktivity treba aj test nie starší ako sedem dní. Napríklad aj do práce či na terasu reštaurácií.
🟢V červených a ružových okresoch (v I. a II. stupni varovania) treba test len po 21. hodine (teda do práce, pretože obchody a terasy musia byť po deviatej večer zatvorené). V II. stupni varovania potrebujete negatívny test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania nie starší ako 21 dní.
🔴 S platnosťou od 9. mája 2021 platí pre všetky obchodné prevádzky, že sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov.

👉Od 10.mája budú po novom dve vyhlášky – jedna pre prevádzky, druhá pre hromadné podujatia.
 
✅Pravidlá pre prevádzky od 10.5.2021
• Umelé kúpaliská v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID automatu budú môcť poskytovať služby pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. Vyhláška stanovuje kapacitné obmedzenia pre tieto tréningy rôzne pre I. a II. stupeň.
• Kabínkové lanovky budú môcť v okresoch v I. stupni varovania fungovať bez kapacitných obmedzení, v okresoch v II. stupni varovania bude môcť byť v kabínke iba jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej domácnosti. V okresoch v III. stupni varovania prevádzka kabínkových lanoviek nie je povolená.
• Negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín na lanovky je naďalej povinný, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Táto povinnosť rovnako neplatí pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú o tom doklad.
• Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a podobných kultúrnych podujatí v okresoch v I. stupni varovania podľa COVID automatu budú môcť zaplniť maximálnu kapacitu maximálne do 50 % divákov, maximálne však do počtu 500 ľudí v exteriéri alebo 250 ľudí v interiéri.
• V II. stupni varovania bude maximálna kapacita taktiež 50 % divákov, maximálne však do počtu 200 ľudí v exteriéri alebo 150 ľudí v interiéri.
• Prevádzka filmových podujatí v interiéri naďalej nebude povolená.
 
✅ Pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí od 10.5.2021
Od pondelka, 10. mája 2021, bude platiť, že v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania sa môžu vykonávať tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi bez obecenstva za týchto podmienok:
➡️Tréningy v interiéri (+ synchronizované plávanie a vodné pólo):
• v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania do 25 osôb,
• v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania do 10 osôb.
➡️Tréningy v exteriéri:
• v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania do 50 osôb,
• v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania do 10 osôb.
➡️V okresoch v I. a II. stupni varovania sa zvyšuje počet divákov pre kultúrne podujatia podľa zákona SNR č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach. Pritom platí, že:
• v okresoch I. stupňa varovania bude možná maximálna kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri.
• v okresoch II. stupňa varovania bude možná maximálna kapacita 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.
Povolené sú nasledovné kultúrne hromadné podujatia:
• divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
• koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
• výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
• festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.
➡️ Naďalej platí, že podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny a rovnako, že nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom.
➡️ Pre účastníkov kultúrnych podujatí naďalej platí, že je potrebné mať negatívny výsledok testu RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín.
➡️ Táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Táto povinnosť rovnako neplatí pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú o tom doklad.
 
✅ Zmeny v pravidlách izolácie osôb a karantény úzkych kontaktov od 10.5.2021
➡️ Od pondelka, 10.5.2021, sa na očkovanú osobu ako úzky kontakt pozitívne testovanej osoby nebude vzťahovať povinnosť karantény (doteraz tomu tak bolo), a to v prípade ak:
• bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
• bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
• je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
➡️ Naďalej platí, že v karanténe ako úzky kontakt nemusí byť osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období nie viac ako 180 dní.
➡️ Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.
 
✅ Medzi osoby v osobitnom režime budú po novom zaradení aj prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty. Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt, ak k nemu došlo bez použitia OOP alebo s možným porušením použitých OOP. Osoby v osobitnom režime sú podrobne zadefinované vo vyhláške.
 
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4721%3A7-5-2021-202-vyhlaka-203-vhlaka-a-204-vyhlaka-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR1qVTVSJ0B12NSnFLSJiOyLoTZl0-Rl-K4Wd-x2zw6Z9Ql6tAH7TTXUEEg
 
Zdroj : Úrad verejného zdravotníctva SR , www.podnikajte.sk

Zmena veľkosti písma