«

»

apr 29

DO PRÁCE NA BICYKLI

Čo využívate na ceste do práce ? Auto, motorku, mestskú hromadnú dopravu alebo chodíte do práce na bicykli, na kolobežke, či pešo ?
Hlavným cieľom národnej kampane „Do práce na bicykli (DPNB)“ je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy Slovenska          k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby pri každodennom cestovaní      do práce používali túto formu alternatívnej dopravy.
  • Termín registrácie : od 1. apríla do 7. júna 2021
  • Stránka na registráciu : www.dopracenabicykli.eu
  • Počet členov v tímoch : 2 až 4 osoby, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií.

V čase od 1. do 30.júna budú tímy dochádzať do zamestnania, do školy a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.
8.rok kampane zahŕňa súťaž, ktorá je určená pre:
  •  tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú
  • tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú . Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2021, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
  • jednotlivcov, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.
Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 2021, ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny nájdete https://www.dopracenabicykli.eu .
Neváhajte a pridajte sa spolu s vaším tímom do pelotónu ešte dnes!
Zmena veľkosti písma