«

»

apr 29

OPRAVY A ÚPRAVY NA SÍDLISKU

 
V našej mestskej časti je opäť veľmi rušno.
  • Rodičia s deťmi sa určite potešia , že mestská časť pokračuje s opravou a úpravou detských ihrísk. Pracovníci miestneho úradu včera dopĺňali piesok do pieskovísk na Bukoveckej a Meteorovej ulici, opravili aj oplotenie a bránky a následne, ak to počasie dovolí, budú maľovať lavičky. Dnes pokračujú s dopĺňaním piesku na detskom ihrisku na Gagarinovom námestí.

  • Nový spôsob závlahy osadila Správa mestskej zelene na novej výsadbe stromov na Talinskej ulici. Veríme, že tento spôsob sa osvedčí a po pilotných viac ako dvoch desiatkach listnatých stromov pribudnú ďalšie.
  • V súčasnosti prebieha budovanie odvodnenia chodníka a lokálne opravy podkladov na Irkutskej ulici pri pošte a začalo sa aj asfaltovanie chodníka na Čingovskej ulici. Ak to poveternostné podmienky dovolia, asfaltovanie bude pokračovať aj v najbližších dňoch.

Zmena veľkosti písma