«

»

apr 27

DOSČÍTANIE OBYVATEĽOV – PRESNÉ INFORMÁCIE

Asistované sčítanie obyvateľov SR – dosčítavanie bude prebiehať od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.

Obyvatelia mestskej časti, ktorí sa počas samosčítania v období od 15.2. do 31.3. nesčítali, môžu  za účelom splnenia si zákonnej povinnosti využiť asistované sčítanie prostredníctvom asistentov sčítania. K dispozícii budú stacionárni a mobilní asistenti.

  • Kontaktné miesto na asistované sčítanie sa nachádza na Miestnom úrade MČ Košice – Nad jazerom na    Poludníkovej 7.  Tu vám pomôžu so sčítaním stacionárni asistenti.

Kontaktné miesto bude otvorené nasledovne:

Pondelok       8:00 – 12:00  a 13:00 – 15:30

Utorok           8:00 – 12:00

Streda            8:00 – 12:00  a 13:00 – 16:30

Štvrtok           8:00 – 12:00

Piatok             8:00 – 11:30

Pri dosčítaní je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia :

Vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátorFFP2.                                                                                                                                                                 Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je pre všetky osoby v interiéri.

  • Mobilní asistenti : V mestskej časti budú pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada. Požiadať o takúto službu je možné na telefónnom  čísle 055/3027724 alebo 055/3027714  v pracovných dňoch  v čase od 8:00 – 12:00  hod. alebo na mailovej adrese:  erika.gordonova@jazerokosice.sk.

Na mieste, kde sa zdržiava sčítaná osoba – osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pred realizáciou návštevy miesta sa mobilný asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba nemá nariadené karanténne opatrenia, v opačnom prípade môže vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby.

Všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zmena veľkosti písma