«

»

apr 22

VÝZVY MESTSKEJ ČASTI

🌎Pri príležitosti dnešného Dňa zeme naša Mestská časť Košice – Nad jazerom v spolupráci s Centrom environmentálnej výchovy Nadácie KOSIT pre vás, našich obyvateľov, vyhlásila nasledujúce výzvy, do ktorých sa môžete zapojiť🌎 :
1.Triedime odpad –pošlite fotku, ako doma triedite odpad .
  • Termín výzvy : od 22.4. do 30.4.2021

2. Recyklujeme s deťmi – pošlite fotku s vlastnoručne vyrobeným dekoratívnym alebo úžitkovým predmetom z recyklovaného materiálu, uveďte meno a vek dieťaťa.
  • Termín výzvy : od 22.4. do 30.4.2021
  • Fotky môžete posielať mailom na : ildiko.szegedyova@jazerokosice.sk
3. Zbierame plastové vrchnáčiky. Umyté, vysušené plastové vrchnáčiky zbierajte a 1.6. nám ich môžete v čistom, recyklovanom obale priniesť do podateľne Miestneho úradu na Poludníkovej ulici.
Pre všetkých účastníkov jednotlivých výziev sú pripravené zaujímavé odmeny od spoločnosti KOSIT a.s. a od Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Zmena veľkosti písma