«

»

apr 16

VÝLUKA ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVY

Dopravný podnik mesta Košice avizuje výluku električkovej dopravy v mestskej časti Košice – Nad jazerom. Jej prvá etapa bude prebiehať od soboty 17. apríla (sobota) do 27. apríla (utorok), každý deň v čase od 08:00 do 16:00. Dôvodom výluky je geologický prieskum v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie k projektu Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET 2).

 

 

 

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA

V rámci električkovej dopravy budú linky č. 3, 4, 7, 9 a R2 premávať po zmenených trasách nasledovne:

  • Električková linka č. 3 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Staničné námestie – Ryba – Socha Jána Pavla II., a späť.

  • Električková linka č. 4 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Námestie osloboditeľov – Ryba, a späť.

  • Električková linka č. 7 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Botanická záhrada – Námestie osloboditeľov – Socha Jána Pavla II., a späť.

  • Električková linka č. 9 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Terasa – VSS, križovatka; a späť. Linka v smere na Havlíčkovu zastavuje aj na zastávke VSS, križovatka pod mostom (pred križovatkou – dočasná zastávka).

  • Električková linka R2 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase VSS, križovatka – Alejová – VA U. S. Steel; a späť. Linka v smere do U. S. Steelu zastavuje aj na zastávke VSS, križovatka pod mostom (pred križovatkou – dočasná zastávka).

  • Náhradná autobusová linka X premáva v úseku VSS, križovatka – Važecká a späť. Linka premáva v 10-minútovom intervale a zastavuje na najbližších autobusových zastávkach.

POSLEDNÉ SPOJE ELEKTRIČKOVÝCH LINIEK PRED VÝLUKOU  

Pracovné dni

Linka Posledný spoj zo Sídliska Nad jazerom/Barce Posledný spoj na Sídlisko Nad jazerom/Barce
3 7:57  odchod zo zastávky Važecká 7:15 zo zastávky Staničné námestie
4 7:57 odchod zo zastávky Barca, Socha J. P. II. 7:20 odchod zo zastávky Havlíčkova
7 7:49 odchod zo zastávky Važecká 7:13 zo zastávky Botanická záhrada
9 7:55 odchod zo zastávky Važecká 7:16 odchod zo zastávky Havlíčkova

Voľné dni

Linka Posledný spoj zo Sídliska Nad jazerom/Barce Posledný spoj na Sídlisko Nad jazerom/Barce
3 7:38 odchod zo zastávky Važecká 7:00 zo zastávky Staničné námestie
4 7:35 odchod zo zastávky Barca, Socha J. P. II. 7:05 odchod zo zastávky Havlíčkova
7 7:48 odchod zo zastávky Važecká 7:05 zo zastávky Botanická záhrada
9 7:50 odchod zo zastávky Važecká 7:04 odchod zo zastávky Havlíčkova

 

1. Cestovný poriadok električkových liniek 3 a 7 a mimoriadnej autobusovej linky X

 

2. Stanovištia náhradnej autobusovej linky X


Zmena veľkosti písma