«

»

apr 08

Mesto dokončuje rekonštrukciu chodníkov

Naplánované ucelené súvislé opravy chodníkov, ktoré mesto nestihlo dokončiť v minulom roku, realizuje  na našom sídlisku v týchto dňoch. Pracovať na rekonštrukcii chodníkov budú najbližšie týždne.

Ide o výmenu krytu na promenádnom chodníku Irkutská 5 (od Pošty) po Irkutskú 18 (križovatka s Dneperskou ulicou) s výmenou takmer 1.600 m2.

Následne sa stroje presunú na Rovníkovú ulicu od čísla 1 po bytový dom Rovníková 7, kde dôjde k oprave takmer 800 m2 .

Ide o opravy požadované ešte v roku 2019.

Mnohé ďalšie,  o ktoré ste nás žiadali v roku 2020,  sme predostreli Mestu Košice ako správcovi chodníkov.

Zmena veľkosti písma