«

»

apr 07

V Košiciach prebieha celomestská deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil na celom území mesta Košice  do 30. apríla 2021 celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov.  Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

Upozorňujeme majiteľov psov,  ale aj rodičov malých detí, aby si všímali deratizačné nástrahy v okolí bytových domov. Ak ste si všimli na sídlisku verejne prístupné miesto, kde sa premnožili hlodavce, kontaktujte miestny úrad: 055 302 77 14, podnety.jazero@gmail.com

POZOR, povinnosti majú aj  fyzické osoby a podnikatelia

Podnikatelia deratizáciu zabezpečujú v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch…

Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a to  prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne,

Potvrdenie o vykonaní deratizácie je nutné predložiť RÚVZ do 31.05.2021.

Zdroj: Mesto Košice

Zmena veľkosti písma