«

»

apr 04

4. apríl je Medzinárodným dňom bez násilia

Tento deň je venovaný prevencii násilia, s ktorým sa, žiaľ, stretávame aj dnes. Či už ide o násilie v rodinách, šikanovanie žiakov, či sexuálne zneužívanie alebo kyberšikana.    
 

Ak ste sa ocitli v náročnej situácii, s ktorou si neviete poradiť sami,
 volajte na košické telefónne číslo:  055/6001445;
 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Zmena veľkosti písma