«

»

mar 30

Na elektronické sčítanie máme posledné 2 dni

Posledné dva dni zostávajú na elektronické sčítanie obyvateľov cez www.scitanie.sk.  Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.
Chceme vás upozorniť, že aj ľudí, ktorí po tomto dátume (31.12.2020) zomreli, je potrebné sčítať – najlepšie zadaním ich rodného čísla, prípadne cez dátum ich narodenia.

Rovnako povinnosť sčítať sa platí aj pre vašich príbuzných, ktorí žijú v zahraničí, ale majú evidovaný trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku
Cudzinci POZOR, pokiaľ máte na Slovensku evidovaný trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, povinnosť sčítať platí aj pre vás
V mestskej časti máme sčítaných 81,64% obyvateľov
Na uvedených adresách sa doteraz sčítalo najviac obyvateľov (95 – 98,4 %)
  • Stálicová 4
  • Bukovecká 13
  • Galaktická 7
  • Gagarinovo námestie 9
  • Galaktická 30
  • Baltická 17
  • Čechovova 29
Zmena veľkosti písma