«

»

mar 28

Najlepší učitelia učia zo srdca, nie z knihy

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia,

pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov mi dovoľte poďakovať sa vám za to, že aj – v týchto náročných  dňoch – sprevádzate naše deti ich študentskými rokmi s ľahkosťou, profesionálne a s úsmevom.

Deň učiteľov  patrí k sviatku, ktorý sa nás všetkých dotýka celým životom – najprv ako študentov, neskôr ako rodičov detí, ktoré sa vzdelávajú. Vašu prácu vidíme každý deň. Vaše odhodlanie a snahu priniesť sladké ovocie v podobe múdrosti, „ochutnávame“ zakaždým, keď sa žiak naučí novú poučku či báseň.

Poslaním vás – učiteľov  – je, aby vedomosti a poznanie nevychádzali z náhody. Vy presne viete  “ako zasadiť, aby bola bohatá žatva “. Odovzdávate žiakom vedomosti, životné skúsenosti, zručnosti, povzbudenie,  tým najmladším aj pohladenie.

Anglický filozof Herbert Spencer povedal: „Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale schopnosť konať.”  Verím, že vďaka  vášmu prístupu k vzdelávaniu mladých ľudí, budú naše deti v dospelosti schopné v živote  konať s rozvahou, múdro a slobodne.

Ešte raz vám ďakujem za vašu zodpovednú prácu.

Milí učitelia, želám vám zdravie a veľa síl na každý deň, ktorý venujete skutočnej hodnote života  – rozširovaniu obzorov a vzdelávaniu detí a mladých ľudí.

S úctou  Lenka Kovačevičová, starostka MČ

Zmena veľkosti písma