«

»

feb 23

Psychosociálne centrum Košice zriadilo linku vzájomnej pomoci pre seniorov – pomáhajú aj jazerskí študenti zo SSOŠ na Bukoveckej ulici

Na telefonickú linku pomoci sa môžu obrátiť seniori, ktorí potrebujú s niečím pomôcť, alebo sa chcú len porozprávať.
Linka vzájomnej pomoci je dostupná vždy v STREDU a vo ŠTVRTOK od 13.00 h do 16.00 h na telefónnych číslach:
0907 620 386
0907 620 569
0907 621 283
Služba je bezplatná. Na telefónne číslo stačí len prezvoniť a zavolajú vám naspäť.
 

Informujte tých, ktorí to najviac potrebujú. 
Na linke spolupracuje aj Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici v našej mestskej časti, ktorá vzdeláva budúcich sociálno-výchovných pracovníkov. Tí v čase pandémie takouto formou získavajú praktické skúsenosti. Viac informácií o škole: https://ssosbuke.edupage.org/
 
Zdroj: Psychosociálne centrum Košice, ilustračný obrázok

Zmena veľkosti písma