«

»

feb 18

Venujte 10 minút vášho času sčítaniu obyvateľov

Do 31. marca sa  dokážete aj sami sčítať – na www.scitanie.sk
Je to jednoduchý a pohodlný proces, ktorý vám zaberie maximálne 10 minút
A prečo je sčítanie obyvateľov dôležité?

Výsledky zo sčítania slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania
Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec
Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.
Zmena veľkosti písma