«

»

feb 16

Začalo sa sčítanie obyvateľov

Samosčítanie je plne elektronické a trvá do 31. marca 2021
Sčítať sa dokážete sami na www.scitanie.sk, zaberie vám to max. 15 minút času.
Sčítanie je povinné pre každého obyvateľa SR, vrátane detí (deti narodené po polnoci 1.1.2021 sa nesčítavajú). Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
 

Rozhodujúci okamih sčítania je polnoc z 31.12. 2020 na 1.1. 2021
Ak sa nedokážete sčítať sám (napr. z dôvodu, že nemáte internet), od 1. apríla do 31. októbra sa bude vykonávať asistované sčítanie. A to na kontaktnom mieste zriadenom na miestnom úrade alebo pre imobilných budú fungovať mobilní asistenti sčítania.
 
Pozor! Za neposkytnutie údajov hrozia sankcie
V prípade nesčítania sa – to znamená, ak neposkytnete údaje alebo nezabezpečíte svoje sčítanie, alebo sčítanie osôb za ktoré ste zodpovedný, dopúšťate sa správneho deliktu, za ktorý sa uloží pokuta vo výške 25 až 250 €.
Zmena veľkosti písma