«

»

jan 07

Oddnes začína v meste zber použitých vianočných stromčekov

Spoločnosť KOSIT sa aj v tomto roku postará o ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov. Ich zber a odvoz bude na základe požiadavky a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice realizovaný už od 7. januára a potrvá až do 28. februára. Štandardne sa počas takéhoto zberu vyzbiera približne 40 ton dreviny.

Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do ktoréhokoľvek zberného dvora v Košiciach. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach. Stromčeky je potrebné čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ich nie je potrebné baliť do fólií, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz. Spoločnosť KOSIT zároveň pripomína, že vianočný stromček je možné ekologicky zhodnotiť aj v domácom kompostéri.

Zdroj: Kosit

Zmena veľkosti písma