«

»

jan 06

Trojkráľová streda

Dnes   6. januára je na Slovensku cirkevný sviatok a deň pracovného pokoja.  Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví oslávujú v tento deň sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Pripomíname si deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom.

Na Východe bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána už od 3. storočia. Cirkev si ním pripomínala „tri zázraky“ – príchod mudrcov z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. V 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe, kde liturgia kládla dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu. Títo učenci z Perzie boli v náboženských legendách zobrazovaní ako „Traja králi“ s menami Gašpar, Melichar a Baltazár.

Sviatok Troch kráľov sa tiež považuje za záver vianočného obdobia.

Zdroj: historický kalendár TASR, ilustračné foto  

Zmena veľkosti písma