«

»

nov 09

Veľkokapacitné kontajnery od štvrtka

Od štvrtka 12. novembra budú na týchto uliciach rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery: Bukovecká 12, Irkutská 6, Levočská 5, Ladožská 9, Ždiarska 24, Sputnikova 15, Stálicova 8, Meteorova 5 , Donská 2, Jenisejská 43, Dneperská 2, Ždiarska 5, Rovníková 8, Nám.kozmonautov 13, Galaktická 28, Talinská 3

Sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov. Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Zmena veľkosti písma